Green dream

Към създадения по проект център за инвънучилищни дейности „Портокалова къща Озарение” в Свищов е сформиран клуб „Психологическа лаборатория”. В края на 2009 г. участниците в клуба са преминали обучение как да пишат и реализират проекти. След поведена дискускусия относно избор на проектни идеи, децата и младежите от клуба са решили да изпълнят екопроект, който са нарекли „Green Dream” („Зелена мечта”).

Проектът „Green Dream” цели създаването на зелени площи и места за отдих в училищния двор и създаване на нагласи в учениците за грижа към приридата и опазване на околоната среда. Екипът е сформиран от ученици от 10ти и 11ти клас от най-голямото свищовско училище СОУ „Николай Катранов”. Младежите сами са изготвили проектен формуляр и са осигурили финансирине на проектната идея. Бюджетът на проекта е 500 лв., като за изпълнението му учениците са получили подкрепата от Училищното настоятелство на СОУ „Николай Катранов”, от Опитна станция за бързорастящи горско-дървесни видове – Свищов, която е дарила за проекта 22 дървета и храсти, и от Градински център „Ирис” – Свищов, предоставил безвъзмездно 200 броя розови храсти.

През декември членовете на екипа сами са засадили първите дъвета им храсти. В акцията към  учениците от клуб „Психологическа лаборатория” са се включили и доброволци учители. Грижата за засадените растения е поверена на по-младите ученици – под формата на „Учебна игра”. През пролетта децата и младежите от екипа са засадили и останалите растения, както и са се заели с ремонтирането на стари пейки, монтрирани в двора на училището. По този начин с активното си участие учениците са превърнала Зелената си мечта в реалност.