Благотворителни кампании на доброволци от БМЧК и община Раднево

Община Раднево активно подкрепя участието на ученици, предимно от 9-ти до 11-ти клас, в Българския Младежки Червен Кръст. Учениците членове на БМЧК организират различни събития  около празници като Коледа, Великден, Първи юни и други. Учениците посещават периоридично децата от детския дом в Стара Загора и тези от Центъра за настаняване от семеен тип, ЦНСТ, гр. Раднево.

Всички инициативи се извършват по идеи  на самите ученици. Учениците първо проучват броя на децата в домовета и правят оценка на техните потребности и интереси. След това собственоръчно изработват картички, рисунки или други предмети, които продават в тяхното училище със съдействието на учителите, близки и познати. Към събраните по този начин средства се добавят дарения „от нас самите и доброволци – според възможностите им”, с които се закупуват материали, необходими на децата от домовете (напр. миналата година учениците от БМЧК са закупили фотоапарат, който са дарили на децата от ЦНСТ).

Доброволците на БМЧК посещават магазини и складове с молба за съдействие чрез спонсорство под формата на лакомства, плодове, хранителни продукти и пакетирани стори. Включват се и най-малките – учениците от 1ви до 4ти клас участват със събирането на дрехи и играчки, с помощта на класните си ръководители. Накрая се оформят торбички с подаръци за всяко дете. Младежите от БМЧК със съдействието на родители, близки, познати, класни ръководители, училищно настоятелство и БЧК осигуряват транспорт до детския дом, където се срещат с децата, прекарват време с тях и им раздават събраните материали.