Годишна среща на Oбщините - приятели на детето за 2014 година

 

Кога?

5 и 6 ноември 2014 година 

Къде?

Гр. Велико Търново – Гранд хотел „Янтра“ 

Кой?

Поканени са всички общини, членове на мрежата, общини, партньори на УНИЦЕФ, представители на държавни институции и неправителствени организации. 

Какво?

По време на срещата членовете на мрежата на общините - приятели на детето и други участници ще представят политиките си за деца и приоритетите в тази сфера. Акцент в срещата ще бъде 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Събитието ще започне с откриване на фотографска изложба „Конвенция за правата на детето на 25: Детските права имат лице и история!“.

Една от водещите теми ще бъдат основните принципи на Конвенцията и по-специално правото на децата на участие. Форумът ще даде възможност за споделяне на опит, свързан с различните начини, по които децата могат да изразяват мнение по въпроси, отнасящи се до тяхната община, както и идеи за включването им в процеса на обсъждане и вземане на решения на местно ниво.