МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН! Кампания на УНИЦЕФ за детско участие стратира на 10 март

От 10 март УНИЦЕФ стартира консултация с деца и млади хора по важни за тях теми като образование, свободно време, семейна среда, участие. Консултацията цели да насърчи младежите да изразят мнението си и да подпомогне актуализирането на „Националната стратегия за детето 2008-2018“ (повече подробности - тук).

Първият етап на кампанията е насочен към всяко момче и момиче до 18 годишна възраст и включва онлайн анкета - МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН. Анкетата ще бъде достъпна в периода от 10 март до 10 април.

За повече информация посетете сайта на УНИЦЕФ България:www.unicef.bg