Проведе се национална среща на Мрежата на общините–приятели на детето

СЪВРЕМЕННИ НАУЧНИ РАЗБИРАНИЯ ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 

РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – "ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО"

МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА В РАННА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА

Горна Оряховица е новият член на мрежата, инициирана от Детският фонд на ООН в подкрепа правата на децата в България и развитие на тяхното благосъстояние

30 май 2016, София – Днес се проведе национална среща „Община-приятел на детето и ранното детско развитие“, домакинствана от Столична община. При откриването на форума кметът на най-голямата българска община, г-жа Йорданка Фандъкова, заяви:

„Община София е една от първите, които се присъединиха към инициативата на УНИЦЕФ „Община – приятел на детето“, която ни помага да насочим усилията си за подобряване живота на децата. Срещите, които Детският фонд на ООН организира с останалите общини- приятели на детето, са изключително полезни за обмяна на опит и идеи, защото ние, от общините знаем, че сме отговорни за реализиране правата на децата и имаме желание да го правим по най-добрия начин. За мен сред основните предизвикателства пред всички нас е темата за образованието, защото то е основен механизъм за социализация и пълноценно развитие на детето в обществото.“

На организирания от УНИЦЕФ България форум присъстваха множество представители на общините, членуващи в мрежата „Община-приятел на детето“, както и партньори от неправителствения сектор, сред които Българската педиатрична асоциация и Фондация „Здраве и социално развитие“. Пред тях представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус Конде заяви: 

„Днес много деца в България са в риск да не постигнат своя пълен потенциал на развитие заради бедност и социално изключване, домашно насилие или тормоз, както и липса на достъп до качествена здравна грижа, ранно образование и подкрепяща семейна среда. Ето защо местните власти имат изключително важна роля за подкрепата на здравословния растеж и развитието на всяко дете. Първо – като поставят малките деца и техните семейства в сърцевината на своите политики; второ – като развият услуги и програми за подкрепа на най-уязвимите семейства и родители, за да засилят те своите умения и да гарантират, че всяко дете има достъп до адекватна прехрана, здравеопазване, ранно учене и детска градина“.

Горна Оряховица се присъединява към настоящите 19 общини-членки на Мрежата на общините-приятели на детето, като общо 20-те вече са: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Козлодуй, Павел Баня, Петрич, Пловдив, Свищов, Сливен, София, Раднево, Тунджа, Чирпан, Шумен.

За инициативата „Община-приятел на детето“:   
Целта на инициативата „Община-приятел на детето" е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Става въпрос за град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата – там, където гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения. В България инициативата започна  през 2008 г., а УНИЦЕФ е организацията, която я легитимира в рамките на своята глобална инициатива "Град приятел на детето".

 За Конвенцията за правата на детето:   
На 20.11.1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на детето – първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца. Преди 27 години светът даде важно обещание на децата: че ще направи всичко по силите да защити и утвърди техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на развитие. Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. Тя промени начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България

тел.: 02/9696208, email: jtzocheva@unicef.org