За нас

Инициирана от Уницеф България „Община - приятел на детето“ обединява 17 общини. „Община – приятел на детето” е система за добро местно управление, в която гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от политиките и решенията на общината.   Мрежата на Общините, приятели на детето е неформално обединение на общини, поели ангажимента да развиват благосъстоянието на децата на местно ниво съгласно Конвецията на ООН за правата на детето и да развиват участието на децата в процеса на вземане на решения.

Всяка Община – приятел на детето целенасочено и последователно се стреми към:

  • осигуряване на достъп на всички деца до качествено образование и здравни услуги;
  • участие на децата в процеса на взимане на решения и вслушване в мението им за мястото, в което живеят;
  • осигуряване на благоприятна жизнена среда и условия за безопасно движение по улиците;
  • предоставяне на пространство за игра, срещи с приятели и забавление;
  • защита от експлоатация, насилие и злоупотреба.Мрежата на Общините - приятели на детето е основана през октомври 2010 година. Дейността й се координира на  ротационен принцип от общините. Мрежата има за цел да подпомогне Общините - приятели на детето за развитие на благосъстоянието на децата чрез:

  • споделяне на техния опит и разпространяване на добри практики;
  • обмен на информация за практики и инициативи на Градове, приятели на детето по света;
  • осъществяване на съвместни инициативи;
  • застъпничество и лобиране на национално ниво за благосъстоянието на децата. 

 

Общини приятели на детето